ako viete, koncom minulého roku sme realizovali socio-ekonomickú štúdiu 
Obchodnej ulice. Štúdia priniesla veľa zaujímavých poznatkov.


V treťom dieli štúdie zistíte, prečo sa prevádzky rozhodli pre lokalitu 
Obchodnej ulice.

       
 
       
  Přečítajte si príbeh jedného z našich susedov. Tento týždeň Krajčírstvo 4 Kiss
       
 
       

Pekný deň praje

Tím Obchodná ulica a okolie O.Z.
Obchodna ulica a okolie oz