dňa 26.5.2016 sa uskutočnilo jedno z ďalších komunitných stretnutí v nových
priestoroch OZ na Obchodnej 3


Téma stretnutia


 • kriminalita
 • magistrát pozitívna informácia priamej podpoy pre štvrť
 • predstavenie nového coworkingu a nových priestorov OZ na Obchodná č. 3 
STRETNUTIE PODPOROVATEĽOV OZ
v Bratislave, dňa 26.05.2016
Prítomní:

p.Beňuš - Chockdee – Thai Massage & Spa
p.Hlinová – 1.Slovak Pub
p.Drobný – U sedliaka
p.Hrdá – Galéria Dielo Art
p.Markovič – Mcdonald´s
p.Richter – majiteľ nehnuteľností na Obchodnej ul.
p.Jean-Jean – oddelenie stratégie a projektov, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
p.Stepanoy – sukrom.osoba, Obchodná 13
p Šubinová – BEPON
p.Beáta H. Kuraj – prenajímateľka priestorov Work Andbreakfast  na Obchodnej ul. 3
Za OZ prítomní:

Davy Čajko – Obchodná ulica a okolie, o.z., organizátor, facilitátor stretnutia
Silvia Viršíková – Obchodná ulica a okolie, o.z., organizátor- zápis
Stanislav Venglár – Obchodná ulica a okolie, o.z., organizátor
Obsah stretnutia:

1. Zvýšená kriminalita na Obchodnej ulici

a) Ako hodnotíte bezpečnosť na  Obchodnej ulici a v  jej okolí?
 • p.Richter: je tu vysoká kriminalita, ktorej dôsledkom sú aj poškodenia budov, v prvom rade je nutné dať do poriadku kriminalitu a až potom spúštať ďalšie projekty, následne by aj finančne pomohol štvrti
 • p.Hrdá: fasády budov sa poškodzujú a každým rokom sa to zhoršuje, má skúsenosť že sa jej vandali pokúšali rozbiť výklad o 2.30 h. a po oznámení tejto skutočnosti na polícii sa jej pýtali či to chce aj oficiálne nahlásiť, nakoľko to je nielenže časovo náročnejší proces ale vinníka by asi nenašli.. 
 • p.Stepanoy: kamery pri banke VUB nefungujú, pretože neustále sa dejú veci ako napr. rozbíjanie vchodových dverí, rozkopávanie smetných košov, kontajnerov a pod. p.Markovič: v prevádzke sme mali skúsenosť s mladíkmi, ktorí hajlovali, ohrozovali zákazníkov aj zamestnancov
 • p.Hlinová: pred ich prevádzkou na Nám.SNP sa kriminalita znížila, pretože ak bolo treba, tak aj 3x za deň volali políciu aby urobila poriadok s bezdomovcami či s inými vandalmi, hasili aj smetné koše v blízkosti ich prevádzky, čiže keď horia, zadymujú fasády a celkovo je to nebezpečné..
 • p.Drobný: mladiství sa opíjajú a vandalizujú, nie sú žiadne policajné hliadky, ktoré by robili s nimi poriadok

b) Nápady na zlepšenie bezpečnosti?
 • p.Richter: nepomôže zatvárať podniky v skorších hodinách, ale skôr zabezpečiť pravidelnú policajnú pešiu hliadku prevádzky ako napr. ŠTARTER –mladi ľudia sa tam opíjajú, vyriešiť to daňovými kontrolami, hygienickými atď...
 • p.Hlinová: určite začať tým že sa spustia kamerové systémy aby sa mohla hliadka o niečo oprieť a vidieť že sa to skutočne deje a to by odradilo aj potenciálnych vandalov, vytvoriť manuál pre všetky prevádzky, ktoré by sa ním riadili a tak sa zapájali spoločne všetci do boja proti kriminalite a tým by sa viedla aj reálna štatistika vandalizmu (googldoc kde budú môcť všetci prevádzkari prispievať kto kedy volal hliadku, z akého dôvodu atď..) tiež je za to aby sa v prvom rade dala do poriadku kriminalita až potom sa spúšťali ďalšie projekty, 
 • p.Drobný: riešenie – pravidelná neustála policajná pešia hliadka  + mobilna aplikacia s moznostou nahlasovania priamo prepojena s policiou
 • p.Beáta: je za to, aby sa navrhol protikriminálny manuál pre prevádzky a tak sa narušila nezmyselná štatistika zníženia kriminality v tejto štvrti

2. Podpora magistrátu pre štvrť Obchodná ulica a okolie
 • p,. Jean Jean – vyzdvihla celkovú aj doterajšiu prácu aktivít OZ, ktorých pozitívne kroky ovplyvnili rozhodnutie Magistrátu Bratislava, aby si vybrali túto štvrť a nie inú lokalitu v rámci Bratislavy. O plánovaných konkrétnych vouchroch, budeme informovať postupne
 • najbližšie obdobie do 3 az 6 rokov od Septembra 2016 máme v pláne postupne implementovať rôzne podporné nástroje ako napr.:
 • Kreatívne vouchery, finančný stimul 5000 € - malí a strední podnikatelia
 • mentoring
 • EKO + cirkulárna ekonomika
 • p.Richter: otázka na magistrát - podporia menej zarábajúcich podnikateľov napr. tým, že dajú nájom v priestoroch, ktoré vlastní magistrát lacnejšie?
 • p.Hlinová:
 • otázka na magistrát - aj magistrát bude rozhodovať o skracovaní otváracích hodín podnikov? 
 • otázka na magistrát - trápi ma osvetlenie na OU – vie o tom vy alebo Staré Mesto? Jedna polovica ulice svieti druhá nie
 • Chceli by sme poďakovať p. Čajkovi a OZ za to, že vďaka ich aktivitám má magistrát ambíciu zlepšovať našu štvrť. Tak isto oceňujeme prístup Magistrátu mesta Bratislava

3. najbližšie spoločné kroky

Občianske zdurženie
 • pripraví cloudové riešenie on-line pre zapisovanie priestupkov. Aplikácia bude prístupna pre majiteľov prevádzok, prevádzkarov a rezidentov
 • pripraví rámec „proti kriminalneho manuálu“

Prevádzky/majitelia
 • prosíme o návrhy a tipy do „proti kriminálneho manuálu“
 • zapisovanie všetkých priestupkov, oddelegovanie na zodpovedných ľudí v rámci prevádzky
 • stretnutie prevádzok v priebehu júna, termín ohlasíme vopred (predbežne 16.6.), s temami:
 • „Kriminalita“ pokracovanie za účasti kompetentných strán
 • Komunitná aktivita – oživenie námestia za Crowne Plaza
 • Susedská podpora existencie o.z. + planovanych dalsich aktivit OZ vratane podpory eventu „kriminalita 2“


 
Obchodna ulica a okolie oz